IT-infrastruktur som tjeneste (IAAS)

Vi har dedikerte ressurser innen løsningssalg, som fokuserer på å løfte dere som samarbeidspartner.

Deres støtte i den digitale overgangen

I Ingram Micro jobber vi med å forenkle skyens kompleksitet. Uansett om dere er nye eller eksperter, kan dere kontakte oss for hjelp og support på reisen til skyen. Vi i Ingram Micro har en hel verktøykasse med ulike partnerprogrammer og opplæringer, slik at dere som forhandlere skal kunne velge og skreddersy supporten til deres behov, alt etter hvor dere befinner dere på vei til skyen og den digitale overgangen. Med oss som samarbeidspartner får dere hjelp til å flytte kundenes forretningsvirksomheter til skyen, blant annet gjennom tilbudene som finnes i Ingram Micro Clouds partnerprogram.

 Kontakt oss
azure-acc-ingram
Azure Accelerate

Med et samarbeid på globalt nivå kan Ingram Micro Cloud og Microsoft tilby Azure Accelerate, et partnerprogram for Ingram Micro Cloud-samarbeidspartnere.

Som Azure Accelerate-samarbeidspartner får dere tilgang til:

  • Kampanjer og markedsføring
  • Opplæringer og tilbud for å oppnå dybde og skalerbarhet i Azure-forbruket.
  • Eksklusive tjenester (forstudier, design, migrering, implementering, PoC osv.
  • Tilgang til ”Eazy Azure”

Läs mer 

easy-azura-ingram
Easy Azure

Easy Azure er et unikt program fra Ingram Micro som er utviklet for å forenkle forståelsen og kommersialiseringen for deg som forhandler av skytjenestene som tilbys av Microsoft Azure.

Easy Azure inneholder ferdige pakker med de raskeste og mest forbrukte løsningene som finnes innen Azure. Pakkene er intuitive og lettsolgte.

  • Protection – Sikkerhetspakke og katastrofeforebyggende pakke for servere, data og brukere
  • Management – Pakke med instrumenter for styring, overvåking og gransking av datasentre
  • Expansion – Løsninger for å øke datasenterets kapasitet og ytelse ved hjelp av skyen

Läs mer 

Identitet og tilgang

Identitet er det nye utgangspunktet for kontroll. Identitet er sentralt for hvordan du kobler til personer, enheter og data. Med én helhetlig identitetsløsning kan du få fleksibiliteten og kontrollen som kreves for å øke sikkerheten, redusere kostnadene og øke produktiviteten.

Brukeropplevelsen

Er unik, vi forstår kundenes utfordringer og behov, og sammen skaper vi en innsikt i hva dere vil oppnå. Først da kan vi skape den funksjonelle og strategiske helheten som kreves for at teknologien skal kunne bli den unike brukeropplevelsen som driver virksomheten fremover.

Forstudie og design

For å lykkes med skyløsninger kreves det planlegging, gode ideer, innsikt i dagens situasjon, et tydelig bilde av målet og en plan for hvordan man kommer dit. Sammen med dere gjennomfører vi en forstudie, bidrar med kreative ideer og utarbeider en skystrategi.

Backup og lagring

Cloud backup er en pålitelig, sikker og økonomisk skybasert løsning som erstatter den nåværende backup-løsningen på stedet eller eksternt. Den hjelper deg dessuten å beskytte ressursene du har i skyen. Backup gir brukeren tjenester for gjenoppretting integrert med en skalerbar, holdbar og førsteklasses infrastruktur med høy tilgjengelighet.

Sikkerhet

Handler mye om bevissthet. Identitet er det første angrepspunktet. Sikkerhets- og ID-angrep har økt med 300 % bare det siste året. Det har aldri vært viktigere å bevare kontrollen over ID-sikkerheten, og håndteringen av skyidentiteten og tilgangen er avgjørende. Med bransjeledende løsninger som betinget tilgang, ID-beskyttelse og passordbeskyttelse, er skyidentiteten nøkkelen.

TCO og ROI

Når det er klart for skyen og alle tjenestene som tilbys, fokuserer vi på viktigheten av å kunne beregne kostnader for ny infrastruktur i skyen kontra det å eie selv i datahall og utbyttet av de nye skytjenestene. Det handler om å kunne vise forretningsverdi. Ved hjelp av enkle verktøy kan vi sammen skape et grunnlag som viser kostnader og gevinster ved å forbruke tjenester i skyen.

LØSNINGSSALG

Vi tilbyr samarbeidspartnere tilgang til skyløsninger som retter seg inn mot bedriftens skyrelaterte behov. Velg skyløsningene som passer kunden innen områdene infrastruktur, sikkerhet og kommunikasjon/samarbeid. Tilpass deretter løsningene som trengs, og suppler med andre tjenester, som f.eks. migrering av e-post eller backup. Når dere har gjort valgene, er tjenesten klar til å brukes.

TJENESTER

Ingram Micro har lang erfaring med skytjenester. Vi vet at det finnes mange spørsmål, utfordringer og usikkerheter når det gjelder å innføre IT som tjeneste eller skytjenester i virksomheten. Mange bedrifter ønsker å prøve ut skyen og IT som tjeneste eller har allerede begynt å bruke skytjenester. Men de fleste bedrifter mangler en strategi, og få vet hvordan man går frem for å etablere og drifte en skytjeneste.

Ingram IaaS Lifeycle Migration Services

Ingram Micro IaaS Managed Services